TỔNG KẾT HỌC SINH NĂM HỌC 2020-2021

Ngày 14/05/2021, Nhằm thực hiện theo sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai và do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Trường Tiểu học Phước Khánh đã tổ chức lễ Tổng kết tại các lớp. Theo đó nhà Trường đã chủ động phát phần thưởng và giấy khen về cho các lớp để các lớp phát thưởng cho các em học sinh, các lớp đã chủ động thông báo cho phụ huynh chỉ cho các em học sinh được nhận thưởng lên lớp nhằm hạn chế tập trung đông người. 

Hình ảnh của một số lớp