Năm học 2020 - 2021 là năm học tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" gắn với chủ đề " Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục" đã đi được một nửa chặng đường.

     Trong học kỳ I vừa qua Thầy và trò trường Tiểu học Phước Khánh đã cố gắng hết mình trong công tác giảng dạy và học tập, thực hiện tốt các cuộc vận động và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

     Để nhìn nhận và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch trong học kỳ vừa qua, nhằm phát huy những thế mạnh đã đạt được và khắc phục những điểm còn hạn chế góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021

     Thực hiện kế hoạch của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Nhơn Trạch. Hôm nay 16/01/2021 trường Tiểu học Phước Khánh long trọng tổ chức lễ sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021.

     Dự lễ sơ kết học kì I có đông đủ các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà Trường.

     Trong buổi lễ đã có những ý kiến và biện pháp của các giáo viên được đưa ra nhằm để đánh giá lại những mặt đã làm được và rút kinh nghiệm những mặt hạn chế, phương hướng phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Một số hình ảnh trong buổi lễ:

Nhãn
Nhãn
Nhãn
Nhãn
Nhãn
Nhãn
Nhãn
Nhãn
Nhãn
Nhãn
Nhãn
Nhãn
Nhãn