THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NHƠN TRẠCH NĂM HỌC 2020-2021

Xem thông báo tuyển dụng tại đây: /upload/28434/fck/files/787_TB_UBND_17_11_2020_1_signed(1).pdf